Agrika Atom Özel Gübreler

 • Klor sodyum ve bitkiye zararlı olabilecek maddeleri içermez
 • Suda kolay erir ve tortu bırakmaz. %100 çözünür
 • Tüm damlama ve gübreleme sistemleri için güvenli ve randımanlıdır
 • Mikro elementlerin tamamı edta şelatlıdır ve mikro elementçe zengindir
 • Hiç bir suni madde içermez ve toprakta hiç bir kalıntı bırakmaz
 • Geniş formülasyon çeşidi mevcuttur
 • Düşük biüre esaslıdır
 • Ambalaj 1-2-5-15 Kg lıktır

Serileri

 • 23.23.23
 • 0.45.45
 • 20.10.20
 • 5.15.40
 • 8.52.17

Agrika Atom

Agrofast

Agrofast Suda Erir NPK

 • Klor sodyum ve bitkiye zararlı olabilecek maddeleri içermez
 • Suda kolay erir ve tortu bırakmaz. %100 çözünür
 • Tüm damlama ve gübreleme sistemleri için güvenli ve randımanlıdır
 • Mikro elementlerin tamamı edta şelatlıdır ve mikro elementçe zengindir
 • Hiç bir suni madde içermez ve toprakta hiç bir kalıntı bırakmaz
 • Geniş formülasyon çeşidi mevcuttur
 • Ambalaj 25 Kg dır

Serileri

 • 20.20.20
 • 18.18.18
 • 15.30.15
 • 16.8.24
 • 12.5.40
 • 18.9.27
 • 0.40.38
 • 30.10.10


Aminofoliar [ Gübre Türü ]

Organik maddelerin fermantasyonla ortaya çıkması ve amino asitlerin karışımından oluşan hümik fulvik asitlerin desteklenmesi ile ortaya çıkan bir üründür.Daha çok yorgun toprakların canlandırılması organik maddece fakir olan topraklarda mikrobiyal aktiviteyi arttırmak ve hümik maddelerin şekillenmesini saglayarak gübre kullanımını kolaylaştırır.

Aminofaliar Aktiv hormanal içeriği ile meyve büyüme meyve uzatma ve gelişmesinde mükemmel performans sağlar.

 • ...
 • ...
 • ...

Serileri

 • ...
 • ...
 • ...

Aminofoliar

DejavuCAL

Dejavu CAL [ Gübre Türü ]

 • ...
 • ...
 • ...

Serileri

 • ...
 • ...
 • ...


Dejavu CUPPER [ Gübre Türü ]

 • ...
 • ...
 • ...

Serileri

 • ...
 • ...
 • ...

DejavuCUPPER

DejavuFER

Dejavu FER [ Gübre Türü ]

 • ...
 • ...
 • ...

Serileri

 • ...
 • ...
 • ...


Dejavu MAG [ Gübre Türü ]

 • ...
 • ...
 • ...

Serileri

 • ...
 • ...
 • ...

DejavuMAG

DejavuNFOS

Dejavu N FOS [ Gübre Türü ]

 • ...
 • ...
 • ...

Serileri

 • ...
 • ...
 • ...


Dejavu ZINC [ Gübre Türü ]

 • ...
 • ...
 • ...

Serileri

 • ...
 • ...
 • ...

DejavuZINC

Performance

Performance [ Gübre Türü ]

 • ...
 • ...
 • ...

Serileri

 • ...
 • ...
 • ...